Zasoby prawne

EPLN wspiera prawników, organizacje pozarządowe i więźniów, którzy występują w postępowaniach sądowych i bronią praw osób pozbawionych wolności. Śledzimy wyroki i orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości UE oraz monitorujemy główne kierunki zmian w prawie penitencjarnym i polityce dotyczącej więziennictwa w 18 krajach europejskich.
Legal resources