Juridische middelen

SEPTEMBER-NOVEMBER 2023

13 countries

In deze samenvatting willen het European Prison Ligitation Network (Europees Netwerk voor Gevangenisgeschillen), haar leden en partners nationale advocaten en burgerlijke maatschappelijke organisaties informeren over de belangrijkste juridische ontwikkelingen op het gebied van gevangeniskwesties in Europa.
Deze samenvatting omvat 14 lidstaten van de Europese Unie evenals Oekraïne, Moldavië, het Verenigd Koninkrijk en Rusland.


In Bulgarije consolideren recente uitspraken van administratieve rechtbanken een jurisprudentie die gevangenen de juridische toetsing ontzegt van bevelen waarbij andere disciplinaire straffen dan eenzame opsluiting worden opgelegd.


Bijzondere dank aan onze leden en partners voor het gezamenlijk opstellen van deze samenvatting!