Legal Resources

SEPTEMBRIE-NOIEMBRIE 2023

13 countries

În această compilație, Rețeaua Europeană a avocaților pentru drepturile deținuților (European Prison Litigation Network), membrii și partenerii săi își propun să informeze juriștii naționali și organizațiile societății civile din întreaga Europă cu privire la cele mai importante evoluții juridice în materie penitenciară.
Compilația acoperă 14 state membre ale Uniunii Europene, precum și Ucraina, Moldova, Marea Britanie și Rusia.


În Bulgaria, hotărârile recente ale instanțelor administrative consolidează o jurisprudență care privează deținuții de un control judiciar al ordinelor prin care se impun măsuri disciplinare, altele decât izolarea.


Aducem mulțumiri speciale membrilor și partenerilor noștri asociați pentru elaborarea în comun a acestei compilații!