Правна информация

ЮНИ-АВГУСТ 2023

16 Избор на държава

С този бюлетин  ние от The European Prison Litigation Network (Европейската мрежа за правно застъпничество за лица, лишени от свобода), заедно с нашите членове и партньори, целим да уведомим юристите и гражданското общество в Европа за най-важните правни развития в областта на затворите и арестите. Бюлетинът обединява новини от 14 държави членки на ЕС, както и Украйна, Молдова, Обединеното кралство и Русия.


Read more

Read more

В Полша Службата на затворите и Министерството на здравеопазването отхвърлиха предложението на националния комисар по правата на човека за адаптиране на правната рамка, за да се гарантира, че качеството на здравните услуги, предоставяни в затворите, е същото, като това предоставяно на населението. Искането на комисаря дойде след приемането на нов закон, с който се въвежда мониторинг на здравните услуги, но който обаче не обхваща услугите, предоставяни в затворите.
Също в Полша Омбудсманът по правата на пациентите се обяви за некомпетентен да разглежда жалби, свързани с неправилно медицинско обслужване в затворите.

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more

В България административните съдилища продължават да присъждат много ниски обезщетения за нечовешко и унизително отношение на затворници, държани при лоши условия на задържане.

Read more

В Литва с нова заповед на директора на службата за затворите се актуализират правилата за съветите на затворниците. Тези съвети са създадени, за да се даде възможност на затворниците да повдигат въпроси, с които се сблъскват по време на престоя си в затвора. Наред с други неща, новите правила предвиждат, че освен държавните и местните институции, организациите на гражданското общество също следва да участват в дейности, свързани с реинтеграцията на затворниците.
Отново в Литва, нова заповед на службите за затворите и пробацията актуализира процедурата за приемане на затворници в домове за временно настаняване (halfway houses) и определя новите задължения, които затворниците трябва да изпълняват, за да бъдат приети в този режим на задържане.

Read more

В Полша Министърът на правосъдието отхвърли предложението на националния комисар по правата на човека да се премахнат неотдавнашните изменения в Наказателния кодекс, които дават възможност за налагане на присъда доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване.

В Португалия със закон за амнистия бяха намалени с една година присъдите за лишаване от свобода до осем години, за престъпления, извършени преди 19 юни 2023 г.. Промяната важи за лица, които са били на възраст между 16 и 30 години към момента на извършване на престъплението.

В Обединеното кралство апелативният съд се произнесе по делото на затворник, който е бил върнат в затвора повече от шест месеца след изтичане на присъдата му. Съдът не счита, че задържането е било произволно, тъй като забавянето на връщането му в затвора не е прекъснало причинно-следствената връзка между присъдата на съда и задържането.

Read more

Read more

Read more


Специални благодарности на нашите членове и асоциирани партньори с които съставихме този бюлетин