Právní zdroje

ČERVEN-SRPEN 2023

16 countries

V tomto shrnutí se European Prison Litigation Network (Evropská síť pro vězeňské spory), její členové a partneři snaží informovat vnitrostátní právníky a organizace občanské společnosti o nejdůležitějším právním vývoji v oblasti vězeňství v Evropě.  Doufáme, že vám toto shrnutí umožní lépe porozumět evropským trendům a využít je ve vaší právní praxi.
Shrnutí se zabývá 14 členskými státy Evropské unie a také Ruskem, Moldavskem, Ukrajinou a Spojeným královstvím.


Read more

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more

V Bulharsku správní soudy stále přiznávají velmi nízké částky odškodnění za nelidské a ponižující zacházení s vězni drženými ve špatných podmínkách.

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more


Zvláštní poděkování patří našim členům a přidruženým partnerům za společnou přípravu tohoto shrnutí!