Zasoby prawne

Czerwiec-SIERPIEŃ 2023

16 countries

Celem niniejszego podsumowania przygotowanego przez European Prison Litigation Network (Europejską Sieć Litygacji Penitencjarnej), jej członków i partnerów jest informowanie działających w poszczególnych krajach prawników i organizacji społeczeństwa obywatelskiego o najważniejszych zmianach prawnych dotyczących więziennictwa w Europie.
Podsumowanie to zawiera wiadomości z 14 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Ukrainy, Mołdawii, Wielkiej Brytanii i Rosji.


PRZECZYTAJ PEŁNĄ ANALIZĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM >>

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Bułgarskie sądy administracyjne w dalszym ciągu przyznają osobom osadzonym przetrzymywanym w złych warunkach bardzo niskie odszkodowania za nieludzkie i poniżające traktowanie.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej


Szczególne podziękowania za wspólne opracowanie tego podsumowania składamy naszym członkom i partnerom współpracującym!