Teisės šaltiniai

2023 M. BIRŽELI0-RUGPJŪČIO MĖN.

16 countries

Šiame informaciniame biuletenyje „The European Prison Litigation Network” nariai ir partneriai siekia informuoti nacionalinius teisininkus ir pilietinės visuomenės organizacijas apie svarbiausius su Europos kalėjimais susijusius teisinius pokyčius.
Naujienlaiškis apima 14 Europos Sąjungos valstybių narių, taip pat Ukrainą, Moldovą, Jungtinę Karalystę ir Rusiją.


SKAITYTI VISĄ ANALIZĘ ANGLŲ KALBA >>

Skaityti daugiau

Skaityti daugiau

Skaityti daugiau

Skaityti daugiau

Skaityti daugiau

Skaityti daugiau

Skaityti daugiau

Skaityti daugiau

Skaityti daugiau

Bulgarijoje administraciniai teismai ir toliau priteisia labai mažas kompensacijas už nežmonišką ir žeminantį elgesį su kaliniais, laikomais prastomis kalinimo sąlygomis.

Skaityti daugiau

Skaityti daugiau

Skaityti daugiau

Skaityti daugiau


Ypač dėkojame mūsų nariams ir asocijuotiems partneriams, kartu rengusiems šį sąvadą!