Νομικοί πόροι

ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

16 countries

Με το παρόν συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο, το European Prison Litigation Network, τα μέλη και οι συνεργάτες του στοχεύουν στην ενημέρωση των δικηγόρων σε κάθε χώρα και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τις σημαντικότερες νομικές εξελίξεις σε ζητήματα που αφορούν τις φυλακές στην Ευρώπη.
Το συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο καλύπτει 14 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την Ουκρανία, τη Μολδαβία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρωσία.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ >>

Διαβαστε περισσοτερα

Διαβαστε περισσοτερα

Διαβαστε περισσοτερα

Διαβαστε περισσοτερα

Διαβαστε περισσοτερα

Διαβαστε περισσοτερα

Διαβαστε περισσοτερα

Διαβαστε περισσοτερα

Στη Βουλγαρία, τα διοικητικά δικαστήρια εξακολουθούν να επιδικάζουν πολύ χαμηλές αποζημιώσεις για την απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση φυλακισμένων που κρατούνται σε κακές συνθήκες.

Διαβαστε περισσοτερα

Διαβαστε περισσοτερα

Διαβαστε περισσοτερα

Διαβαστε περισσοτερα

Διαβαστε περισσοτερα


Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τα μέλη και τους συνεργάτες μας για την από κοινού σύνταξη του παρόντος συνοπτικού ενημερωτικού δελτίου!