Правна информация

EPLN подкрепя адвокати, неправителствени организации и затворници, които водят съдебни дела и се застъпват за правата на затворниците. Ние следим решенията и присъдите на Европейския съд по правата на човека и Съда на ЕС и наблюдаваме основните промени в законодателството и политиките по въпросите на затворите в 18 европейски държави.
Legal resources
Затворите в Европа: Развития в националното право

ЮНИ-АВГУСТ 2023. ЗАТВОРИТЕ В ЕВРОПА: РАЗВИТИЯ В НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО

Release date
Затворите в Европа: Развития в националното право

MARCH – MAY 2023. ЗАТВОРИТЕ В ЕВРОПА: РАЗВИТИЯ В НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО

Release date
Преглед на съдебната практика на ЕСПЧ и СЕС в областта на затворите и следствените арести

APRIL-JUNE 2023. ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА ЕСПЧ И СЕС В ОБЛАСТТА НА ЗАТВОРИТЕ И СЛЕДСТВЕНИТЕ АРЕСТИ

Release date
Затворите в Европа: Развития в националното право

DECEMBER 2022 – FEBRUARY 2023. ЗАТВОРИТЕ В ЕВРОПА: РАЗВИТИЯ В НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО

Release date
Преглед на съдебната практика на ЕСПЧ и СЕС в областта на затворите и следствените арести

JANUARY-MARCH 2023. Обзор на съдебната практика на ЕСПЧ и СЕС в областта на затворите и следствените арести

Release date
Преглед на съдебната практика на ЕСПЧ и СЕС в областта на затворите и следствените арести

NOVEMBER – DECEMBER 2022. Преглед на съдебната практика на ЕСПЧ и СЕС в областта на затворите и следствените арести

Release date
Преглед на съдебната практика на ЕСПЧ и СЕС в областта на затворите и следствените арести

SEPTEMBER–OCTOBER 2022. Преглед на съдебната практика на ЕСПЧ и СЕС в областта на затворите и следствените арести

Release date