სამართლებრივი წყაროები

EPLN მხარს უჭერს ადვოკატებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და პატიმრებს, რომლებიც აწარმოებენ პროცესს და იცავენ პატიმრების უფლებებს. ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოსა და ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს სასამართლო პრაქტიკას და ევროპის 18 ქვეყანაში ვაწარმოებთ ციხის საკითხებზე ძირითადი სამართლებრივი და პოლიტიკის განვითარებების მონიტორინგს.
Legal resources
ადგილობრივი ციხის სამართლებრივი ამბები

DECEMBER 2022 – FEBRUARY 2023. ევროპის ციხეები: ადგილობრივი სამართლებრივი სიახლეები

Release date
ევროპული ციხის სასამართლო პრაქტიკა

JANUARY-MARCH 2023. ECtHR-სა (ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო) და CJEU-ს (ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს) ციხის შესახებ პრაქტიკის მიმოხილვა

Release date
ევროპული ციხის სასამართლო პრაქტიკა

NOVEMBER – DECEMBER 2022. ECtHR-სა (ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო) და CJEU-ს (ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს) ციხის შესახებ პრაქტიკის მიმოხილვა

Release date
ევროპული ციხის სასამართლო პრაქტიკა

SEPTEMBER–OCTOBER 2022. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა (ECtHR) და ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს (CJEU) ციხის შესახებ პრაქტიკის მიმოხილვა

Release date