В този обзор ще намерите най-важните актове и решения на Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз в областта на местата за лишаване от свобода. Целта му е да подпомогне юристите изследователи и практици, работещи в областта, като проследява развитието на съдебната практика на ЕС и набелязва слепите й петна в търсене на нови възможности за завеждане на стратегически дела.


GEANTĂ AND OTHERS v. ROMANIA  Жалба № 39920/16 и още 11 жалби

.На жалбоподателите е отказан отпуск от затвора, за да присъстват на погребенията на свои близки роднини: нарушение на чл. 8.

Прочетете повече

COMAN AND OTHERS v. HUNGARY  Жалба № 49006/18 и още 8 жалби

Доживотен затвор с перспектива за освобождаване след излежаване на 40 години: нарушение на чл. 3.

Прочетете повече

MACHINA v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA  Жалба № 69086/14

Необосновано забавяне на изследване на затворничка за хепатит С и отказ да бъдат разследвани твърденията й, че се е заразила в затвора; липса на адекватна медицинска грижа: нарушение на чл. 3.

Прочетете повече

VOSKANYAN v. ARMENIA  Жалба № 623/13

Не са предприети необходимите мерки за защита на живота на задържания, пр. да бъде прехвърлен в цивилна болница: нарушение на чл. 2 (материален аспект); не е извършено адекватно и изчерпателно разследване за причините за смъртта на задържания под стража: нарушение на чл. 2 (процесуален аспект).

Прочетете повече

TYURIN AND OTHERS v. RUSSIA  Жалби № 32695/14 и 8 други жалби

Permanent video surveillance of detainees in pre-trial and post-conviction detention facilities: violation of Article 8.

Прочетете повече

OCHIGAVA v. GEORGIA  Жалба № 14142/15

Жалбоподателят е нееднократно малтретиран от надзирателите в институция, където е упражнявано систематично насилие над затворници, без да бъде извършено ефективно разследване на действията им: нарушение на чл. 3 (материален и процесуален аспект).

Прочетете повече

HORVÁTH AND OTHERS v. HUNGARY  Жалби № 12143/16 и 11 други жалби

Доживотен затвор с перспектива за освобождаване едва след 30 или 40 години:  нарушение на чл. 3.

Прочетете повече

DELTUVA v. LITHUANIA  Жалба № 38144/20

Ограничение на семейните свиждания на задържан под стража, който не може да види съпругата и 10-годишния си син по време на първите 9 месеца от задържането си поради необоснован риск, че това ще попречи на течащо разследване: нарушение на чл. 8.

Прочетете повече

USLU v. TÜRKIYE  Жалба № 51590/19

Seizure of a notebook from a prisoner for security reasons having no legal basis in domestic legislation: violation of Article 10.

Прочетете повече


In partnership with: