Νομικοί πόροι

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

8 countries

Στο παρόν συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές κρίσεις και αποφάσεις σχετικά με υποθέσεις φυλακών, οι οποίες εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της παρουσίασης των κύριων τάσεων της ευρωπαϊκής νομολογίας σχετικά με υποθέσεις φυλακών, είναι η υποστήριξη των επαγγελματιών του νομικού κλάδου στον σωφρονιστικό τομέα και συγκεκριμένα στην έρευνα και τις δικαστικές διαφορές τους, καθώς και ο εντοπισμός των αδυναμιών της ευρωπαϊκής νομολογίας με σκοπό τη δημιουργία στρατηγικών επίλυσης διαφορών.


GEANTĂ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 39920/16 και 11 άλλες

Άρνηση χορήγησης άδειας από τη φυλακή σε κρατουμένους προκειμένου να παραστούν στις κηδείες στενών συγγενών τους: παράβαση του Άρθρου 8.

Διαβάστε περισσότερα

COMAN ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 49006/18 και 8 άλλες

Ισόβια κάθειρξη με προοπτική αποφυλάκισης μόνο μετά την έκτιση 40 ετώνπαράβαση του Άρθρου 3.

Διαβάστε περισσότερα

MACHINA κατά ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ Αίτηση υπ’ αριθ. 69086/14

Παράλογη καθυστέρηση των αρχών σε σχέση με την ιατρική εξέταση κρατουμένης για ηπατίτιδα C και μη διερεύνηση των καταγγελιών της σχετικά με τη μόλυνσή της στη φυλακή, ανεπαρκής ιατρική παρακολούθηση : παράβαση του Άρθρου 3.

Διαβάστε περισσότερα

VOSKANYAN κατά ΑΡΜΕΝΙΑΣ Αίτηση υπ’ αριθ. 623/13

Μη λήψη απαραίτητων μέτρων για την προστασία της ζωής ενός κρατουμένου, όπως η μεταφορά του σε πολιτικό νοσοκομείο:παράβαση του Άρθρου 2 (ουσιαστικό σκέλος), μη διεξαγωγή επαρκούς και διεξοδικής έρευνας για τον θάνατο προσωρινά κρατουμένου : παράβαση του Άρθρου 2 (ουσιαστικό σκέλος).

Διαβάστε περισσότερα

TYURIN ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΡΩΣΙΑΣ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 32695/14 και 8 άλλες

Μόνιμη βιντεοεπιτήρηση κρατουμένων σε μονάδες κράτησης πριν από τη δίκη και μετά την καταδίκη: παράβαση του Άρθρου 8.

Διαβάστε περισσότερα

OCHIGAVA κατά ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αίτηση υπ’ αριθ. 14142/15

Συστηματική κακή μεταχείριση του αιτούντος από σωφρονιστικούς υπαλλήλους στο πλαίσιο συστηματικής και συστημικής κακοποίησης των κρατουμένων και ατελέσφορη διερεύνηση του ζητήματος : παράβαση του Άρθρου 3 (ουσιαστική και δικονομική).

Διαβάστε περισσότερα

HORVÁTH ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 12143/16 και 11 άλλες

Ισόβια κάθειρξη με προοπτική αποφυλάκισης μόνο μετά την έκτιση 30-40 ετών: παράβαση του Άρθρου 3.

Διαβάστε περισσότερα

DELTUVA κατά ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ Αίτηση υπ’ αριθ. 38144/20

Περιορισμός οικογενειακών επισκεπτηρίων προσωρινά κρατουμένου από τη σύζυγο και τη δεκάχρονη κόρη του κατά τους πρώτους εννέα μήνες της κράτησης βάσει μη στοιχειοθετημένου κινδύνου παρακώλυσης έρευνας σε εξέλιξη: παράβαση του Άρθρου 8.

Διαβάστε περισσότερα

USLU κατά ΤΟΥΡΚΙΑΣ Αίτηση υπ’ αριθ. 51590/19

Κατάσχεση σημειωματάριου από κρατούμενο για λόγους ασφαλείας χωρίς καμία νομική βάση στην εγχώρια νομοθεσία: παράβαση του Άρθρου 10.

Διαβάστε περισσότερα


In partnership with: