Juridische middelen

JANUARI-MAART 2023

8 countries

Deze samenvatting geeft de belangrijkste arresten en besluiten over gevangeniskwesties die zijn uitgesproken door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Door verslag uit te brengen over de belangrijkste trends in de Europese gevangenis jurisprudentie, wil het beoefenaars inzake gevangenissen ondersteunen bij hun onderzoek en procesvoering, en blinde vlekken in de Europese jurisprudentie identificeren om strategische proceswegen te ontwikkelen.


GEANTĂ EN ANDEREN v. ROEMENIË Aanvraag nr. 39920/16 en 11 anderen

Weigering om gevangenisverlof te verlenen aan gedetineerden voor het bijwonen van begrafenissen van hun naaste familieleden: schending van Artikel 8.

Meer lezen

COMAN EN ANDEREN v. HONGARIJE Aanvraag nr. 49006/18 en 8 anderen

Levenslange gevangenisstraf met uitzicht op vrijlating pas na 40 jaar uitzittenschending van Artikel 3.

Meer lezen

MACHINA v. DE MOLDAVISCHE REPUBLIEK Aanvraag nr. 69086/14

Onredelijke vertraging van de autoriteiten bij het screenen van de gevangene op hepatitis C en het niet onderzoeken van klachten over infectie in de gevangenis; onvoldoende medisch toezicht: schending van Artikel 3.

Meer lezen

VOSKANYAN v. ARMENIË Aanvraag nr. 623/13

Het niet nemen van de nodige stappen om het leven van een gedetineerde te beschermen, zoals overbrenging naar een burgerlijk ziekenhuis: schending van Artikel 2 (substantieel onderdeel); het niet uitvoeren van een adequaat en grondig onderzoek naar de dood van een gedetineerde in voorlopige hechtenis: schending van Artikel 2 (procedureel onderdeel).

Meer lezen

TYURIN EN ANDEREN v. RUSLAND Aanvraag nr. 32695/14 en 8 anderen

Permanente videobewaking van gedetineerden in gevangenissen voor voorlopige hechtenis en post-veroordeling: schending van Artikel 8.

Meer lezen

OCHIGAVA v. GEORGIË Aanvraag nr. 14142/15

Verzoeker herhaaldelijk mishandeld door gevangenisbewaarders als onderdeel van systematisch en systemisch misbruik van gedetineerden en ineffectief onderzoek daarnaar: schending van Artikel 3 (substantieel en procedureel).

Meer lezen

HORVÁTH EN ANDEREN v. HONGARIJE Aanvraag nr. 12143/16 en 11 anderen

Levenslange gevangenisstraf met uitzicht op vrijlating pas na 30 tot 40 jaar uitzitten: schending van Artikel 3.

Meer lezen

DELTUVA v. LITOUWEN Aanvraag nr. 38144/20

Beperking van familiebezoeken van de gedetineerde in voorlopige hechtenis aan zijn vrouw en tienjarige dochter gedurende de eerste negen maanden van detentie op basis van ongegrond risico van inmenging in lopend onderzoek: schending van Artikel 8.

Meer lezen

USLU v. TÜRKIYE  Application no. 51590/19

Inbeslagneming van een notitieboekje van een gevangene om veiligheidsredenen zonder wettelijke basis in de nationale wetgeving: schending van Artikel 10.

Meer lezen


In partnership with:

Attachments

pdf
ENG_EPLN-European prison case law_Jan-Mar.2023
231,36 KB
Download file