Правна информация

SEPTEMBER–OCTOBER 2022. Преглед на съдебната практика на ЕСПЧ и СЕС в областта на затворите и следствените арести

8 Избор на държава