Versterking van de juridische bescherming van gevangenen in heel Europa
Full version in English

Ons werk

Het Europese Netwerk voor Gevangenisgeschillen verdedigt en bevordert de fundamentele rechten van gevangenen over het continent en ijvert voor een verminderd gebruik van opsluiting. We onderzoeken en analyseren juridische veranderingen en hun impact op de rechten en het leven van gevangenen in gevangenissen. Ons netwerk telt ongeveer 30 burgerlijke maatschappelijke organisaties en balies en betrekt gevangenen en hun verdedigers bij de beleidsvorming op het gebied van strafrecht en gevangenissen bij binnenlandse, Europese en internationale instellingen.
More on our work
Toegang tot Justitie

We ijveren voor het recht van gevangenen om toegang te krijgen tot juridische informatie, juridische vertegenwoordiging en juridische bijstand, en we streven ernaar om gevangenen te beschermen tegen represailles voor het voeren van rechtszaken. Deze rechten zijn essentieel voor de juridische bescherming van gevangenen en moeten ervoor zorgen dat juridische ontwikkelingen niet alleen theoretisch zijn, maar een praktische impact hebben op gevangenissystemen.

Toegang tot gezondheidszorg

We pakken de systemische tekortkomingen van Europese gevangenisgezondheidssystemen aan en pleiten voor het recht van gedetineerden op gezondheidszorg door te ijveren voor de onafhankelijkheid van gezondheidszorg in gevangenissen en het ontslag van zieke gevangenen. EPLN promoot het beginsel van gelijkwaardigheid van zorg voor gevangenen door het aanbieden van gezondheidszorg in openbare gezondheidsinstellingen en buiten de gevangenismuren.

Institutioneel geweld

We kaarten gevangenisgeweld aan door gevallen van marteling en mishandeling te documenteren en onder de aandacht te brengen en slachtoffers te verdedigen voor binnenlandse en internationale rechtbanken. Om de basisoorzaken van gevangenisgeweld aan te pakken analyseren we ook de kenmerken van de gevangenisomgeving die structurele omstandigheden voor geweld creëren. Op basis van ons onderzoek ijveren we voor de toepassingen van juridische garanties van het gemeen recht op gedetineerden, strikte controle op de macht van de gevangenisdirectie en een vermindering van het gebruik van opsluiting en de duur van straffen.

Wij procederen voor de toepassing van de garanties van de beginselen van proportionaliteit en non-willekeur op strafaanpassingsprocedures.