Consolidarea protecției judiciare a deținuților în întreaga Europă
Full version in English

munca noastră

European Prison Litigation Network (Rețeaua Europeană a avocaților pentru drepturile deținuților) apără și promovează drepturile fundamentale ale deținuților de pe întreg continentul și militează pentru reducerea utilizării încarcerării. Cercetăm și analizăm modificările juridice și impactul acestora asupra drepturilor deținuților și a vieții în penitenciare. Rețeaua noastră, formată din aproximativ 30 de organizații ale societății civile și barouri de avocați, implică deținuții și apărătorii acestora în elaborarea politicilor penale și penitenciare la nivelul instituțiilor naționale, europene și internaționale.
More on our work
Accesul la justiție

Facem campanie pentru dreptul deținuților de a avea acces la informații juridice, reprezentare juridică și asistență juridică, străduindu-ne să protejăm deținuții de represalii în cazul în care se angajează în litigii.

Aceste drepturi sunt esențiale pentru protecția judiciară a deținuților și pentru a se asigura că evoluțiile juridice nu sunt doar teoretice, ci au un impact practic asupra sistemelor penitenciare.

Accesul la asistență medicală

Ne ocupăm de eșecurile sistemice ale sistemelor de sănătate din penitenciarele europene și susținem dreptul deținuților la asistență medicală, militând pentru independența asistenței medicale în penitenciare și pentru eliberarea deținuților bolnavi.

EPLN promovează principiul echivalenței asistenței medicale pentru deținuți prin oferirea asistenței medicale în instituțiile de sănătate publică și în afara zidurilor penitenciarelor.

Violența instituțională

Abordăm problema violenței în penitenciare prin documentarea și semnalarea cazurilor de tortură și rele tratamente și prin apărarea victimelor în fața instanțelor naționale și internaționale. Pentru a aborda cauzele profunde ale violenței în penitenciare, analizăm, de asemenea, caracteristicile mediului penitenciar care creează condiții structurale pentru violență.

În baza cercetărilor noastre, pledăm pentru aplicarea garanțiilor juridice de drept comun pentru deținuți, pentru un control strict al puterii administrației penitenciare și pentru reducerea recurgerii la încarcerare și a duratei pedepselor.

Ne angajăm în litigii pentru aplicarea garanțiilor principiilor proporționalității și pledăm împotriva arbitrarității în cadrul procedurilor de ajustare a pedepselor.