Ενισχύοντας τη δικαστική προστασία των κρατουμένων σε ολόκληρη την Ευρώπη
Full version in English

Το έργο μας

Το ευρωπαϊκό δίκτυο European Prison Litigation Network προασπίζεται και προάγει τα θεμελιώδη δικαιώματα των κρατουμένων σε ολόκληρη την ήπειρο και υποστηρίζει τον περιορισμό της χρήσης της ποινής του εγκλεισμού. Διερευνούμε και αναλύουμε τις νομικές αλλαγές και τον αντίκτυπό τους στα δικαιώματα των κρατουμένων και στις συνθήκες διαβίωσής τους εντός της φυλακής. Το δίκτυό μας, που μετρά περίπου 30 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και δικηγορικούς συλλόγους, εμπλέκει κρατουμένους και τους συνηγόρους τους στη χάραξη πολιτικής σε επίπεδο ποινών και σωφρονιστικών ιδρυμάτων σε εγχώρια, ευρωπαϊκά και διεθνή ιδρύματα.
More on our work
Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα των κρατουμένων να έχουν πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες, σε νομική εκπροσώπηση και νομική συνδρομή, και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσουμε τους κρατουμένους από αντίποινα για τη συμμετοχή τους σε δικαστικές υποθέσεις. Τα δικαιώματα αυτά είναι ουσιαστικά τόσο για τη δικαστική προστασία των κρατουμένων όσο και για να εξασφαλιστεί ότι οι όποιες νομικές εξελίξεις δεν μένουν απλώς σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά έχουν πρακτικά αποτελέσματα στα σωφρονιστικά συστήματα.

Πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Αντιμετωπίζουμε τις συστημικές αδυναμίες των ευρωπαϊκών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και υποστηρίζουμε το δικαίωμα των κρατουμένων στην υγειονομική περίθαλψη αγωνιζόμενοι υπέρ της ανεξαρτησίας της υγειονομικής περίθαλψης στις φυλακές και της απόλυσης των νοσούντων κρατουμένων. Το EPLN προάγει την αρχή της ισότιμης περίθαλψης των κρατουμένων μέσω της παροχής υγειονομικής περίθαλψης σε δημόσια ιδρύματα υγείας και εκτός των φυλακών.

Βία εντός των ιδρυμάτων

Μεριμνούμε για τη βία εντός των φυλακών παρέχοντας τεκμηρίωση και προειδοποιήσεις σχετικά με υποθέσεις βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης, και υπερασπιζόμενοι τα θύματα ενώπιον εθνικών και διεθνών δικαστηρίων. Για να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια της βίας στις φυλακές αναλύουμε επίσης τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος των φυλακών που δημιουργούν διαρθρωτικές συνθήκες βίας. Με βάση την έρευνά μας, υποστηρίζουμε την εφαρμογή νομικών εγγυήσεων του κοινού δικαίου για τους κρατουμένους, τον αυστηρό έλεγχο της εξουσίας της διοίκησης των φυλακών, και τον περιορισμό της επιβολής της ποινής της φυλάκισης και της διάρκειας των ποινών.
Αγωνιζόμαστε για την εφαρμογή των εγγυήσεων των αρχών της αναλογικότητας και της μη αυθαίρετης διαδικασίας προσαρμογής των ποινών.