Kalinių teisinės apsaugos stiprinimas visoje Europoje
Full version in English

Mūsų veikla

„The European Prison Litigation Network” gina ir propaguoja pagrindines kalinių teises visame žemyne ir pasisako už mažesnį laisvės atėmimo bausmių taikymą. Mes tiriame ir analizuojame teisinius pokyčius bei jų poveikį kalinių teisėms ir gyvenimui laisvės atėmimo įstaigose. Mūsų tinklas, kurį sudaro apie 30 pilietinės visuomenės organizacijų ir advokatų asociacijų, įtraukia kalinius ir jų gynėjus į baudžiamosios ir kalėjimų politikos formavimą šalies, Europos ir tarptautinėse institucijose.
More on our work
Teisė kreiptis į teismą

Mes agituojame už kalinių teisę gauti teisinę informaciją, teisinį atstovavimą ir teisinę pagalbą, taip pat siekiame apsaugoti kalinius nuo represijų dėl pradedamo bylinėjimosi.

Šios teisės yra būtinos kalinių teisminei apsaugai ir tam, kad teisiniai pokyčiai nebūtų tik teoriniai, bet turėtų praktinį poveikį laisvės atėmimo įstaigų sistemoms.

Galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis

Siekiame atkreipti dėmesį į sisteminius Europos kalėjimų sveikatos sistemų trūkumus ir ginti kalinių teisę į sveikatos priežiūrą, agituodami už sveikatos priežiūros paslaugų nepriklausomumą kalėjimuose ir sergančių kalinių paleidimą iš įkalinimo įstaigų.

EPLN propaguoja kalinių sveikatos priežiūros lygiavertiškumo principą teikiant sveikatos priežiūros paslaugas visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose ir už įkalinimo įstaigų sienų.

Institucinis smurtas

Mes kovojame su smurtu laisvės atėmimo įstaigose, fiksuodami kankinimo ir netinkamo elgesio atvejus, įspėdami apie juos ir gindami nukentėjusiuosius nacionaliniuose bei tarptautiniuose teismuose. Be to, siekdami šalinti pagrindines smurto kalėjimuose priežastis, nagrinėjame kalėjimų aplinkos ypatumus, kurie sukuria struktūrines sąlygas smurtui.

Remdamiesi savo tyrimais, pasisakome už įprastinės teisės garantijų taikymą kaliniams, griežtą kalėjimų administracijos galių kontrolę, laisvės atėmimo priemonių taikymo ir bausmių trukmės mažinimą.

Mes bylinėjamės dėl proporcingumo ir nešališkumo principų garantijų taikymo bausmės keitimo taisyklėms.