Teisės šaltiniai

EPLN padeda dėl kalinių teisių besibylinėjantiems ir jas ginantiems teisininkams, NVO ir kaliniams. Mes sekame Europos Žmogaus Teisių Teismo ir ES Teisingumo Teismo sprendimus ir nutarimus, stebime pagrindinius teisinius ir politinius pokyčius kalėjimų klausimais 18 Europos šalių.
Legal resources