Posílení soudní ochrany vězňů v Evropě
Full version in English

Naše práce

The European Prison Litigation Network hájí a prosazuje základní práva vězňů na celém kontinentu a zasazuje se o omezení trestů odnětí svobody. Zkoumáme a analyzujeme právní změny a jejich dopad na práva vězňů a život ve vězení. Naše síť přibližně 30 organizací občanské společnosti a advokátních komor zapojuje vězně a jejich obhájce do tvorby trestní a vězeňské politiky v domácích, evropských a mezinárodních institucích.
More on our work
Přístup ke spravedlnosti
We campaign for prisoners’ right to access legal information, legal representation and free legal aid, and strive to protect prisoners from reprisal for engaging in litigation. These rights are essential for prisoners judicial protection and to ensure that legal developments are not merely theoretical, but also have a practical impact on prison systems.
Přístup ke zdravotní péči

Zabýváme se systémovými nedostatky evropských vězeňských zdravotnických systémů a zasazujeme se o právo vězňů na zdravotní péči tím, že vedeme kampaně za nezávislost zdravotní péče ve věznicích a za propuštění nemocných vězňů. EPLN prosazuje zásadu rovnocenné péče o vězně prostřednictvím poskytování zdravotní péče ve veřejných zdravotnických zařízeních i mimo zdi věznic.

Institucionální násilí

Zabýváme se násilím ve věznicích tak, že dokumentujeme a upozorňujeme na případy mučení a špatného zacházení a obhajujeme oběti před domácími i mezinárodními soudy. Abychom se vypořádali s hlavními příčinami násilí ve věznicích, analyzujeme také charakteristiky vězeňského prostředí, které vytvářejí strukturální podmínky pro násilí. Na základě našeho výzkumu prosazujeme uplatňování právních záruk běžného práva vůči zadrženým osobám, přísnou kontrolu pravomocí vězeňské správy a snížení počtu uvězněných osob a délky trestů.

Vedeme spory o uplatnění záruky zásad přiměřenosti a zákazu libovůle v řízeních o úpravě trestu.