A fogvatartottak bírói jogvédelmének Európán belüli megerősítéséért
Full version in English

Munkánk

A European Prison Litigation Network (Európai Börtönper Hálózat) Európán belül a fogvatartottak alapvető jogait védi és mozdítja elő, valamint szorgalmazza a börtönbüntetés alkalmazásának visszaszorítását. Kutatjuk és elemezzük a fogvatartottak jogaira és börtönön belüli életére vonatkozó jogi változásokat és azok hatásait. A mintegy 30 civil szervezetből, illetve ügyvédi kamarából álló hálózatunk a nemzeti, az európai és a nemzetközi intézmények szintjén egyaránt bevonja a fogvatartottakat és védőiket a büntetőjogi-, illetve büntetésvégrehajtási szakpolitikák kialakításába.
More on our work
Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés

Fellépünk a jogi információkhoz, a jogi képviselethez és a jogsegélyhez való hozzáférésre vonatkozó fogvatartotti jogok előmozdítása érdekében, valamint törekszünk a fogvatartottakat megvédeni a perindítás miatti megtorlástól.

Az említett jogok elengedhetetlenek a fogvatartottak bírói jogvédelméhez, valamint ahhoz, hogy az előremutató jogi fejlemények a büntetésvégrehajtás rendszereire ne pusztán elméleti hanem gyakorlati szinten is kifejtsék hatásukat.

Egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés

Foglalkozunk az európai börtön-egészségügyi rendszerek rendszerszintű hiányosságaival és kiállunk a fogvatartottak egészségügyi ellátáshoz való jogáért, amelynek érdekében fellépünk a börtönön belüli egészségügyi ellátás függetlenségéért és a beteg fogvatartottak szabadon engedésért.

A közegészségügyi intézményekben, illetve a börtön falain kívül történő egészségügyi ellátás révén az EPLN igyekszik érvényre juttatni a fogvatartottakat megillető azonos színvonalú ellátás elvét.

Intézményi erőszak

A börtönön belüli erőszak problémájának kezelése érdekében a kínzással és bántalmazással kapcsolatos eseteket dokumentáljuk és felhívjuk azokra a figyelmet, valamint az áldozatokat képviseljük a hazai, illetve nemzetközi bíróságok előtt. Ezen felül annak érdekében, hogy a börtönön belüli erőszak problémáját a gyökerénél kezeljük, a börtönkörnyezet azon jellegzetességeit is elemezzük, amelyek hozzájárulnak az erőszak intézményi feltételeinek kialakulásához.

Kutatásaink alapján szorgalmazzuk, hogy a fogvatartottak élhessenek az általános jogi szabályokban rögzített jogi garanciákkal, hogy szigorúan ellenőrizzék a börtönigazgatás jogosítványait, valamint, hogy a börtönbüntetés alkalmazására szűkebb körben, illetve rövidebb időtartamban kerüljön sor.

Pereket indítunk annak érdekében, hogy a feltételes szabadságra bocsátásra irányuló eljárásokban az arányosság elvének és az önkényesség tilalmának garanciái érvényesüljenek.