Resurse juridice

IANUARIE-MARTIE 2023

8 countries

Această compilație reunește cele mai importante hotărâri și decizii în materie penitenciară pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.Prin raportarea principalelor tendințe din jurisprudența europeană în domeniul penitenciarelor, acest buletin își propune să sprijine practicienii din domeniul penitenciarelor în materie de cercetare și litigare strategică, precum și să identifice breșele din jurisprudența europeană pentru a identifica căi strategice de soluționare a litigiilor.


GEANTĂ ȘI ALȚII împotriva ROMÂNIEI  Cererile nr. 39920/16 și altele 11

Refuzul de a le acorda deținuților o permisiune pentru a participa la înmormântările rudelor lor apropiate: încălcarea articolului 8.

Citește mai mult

COMAN ȘI ALȚII împotriva UNGARIEI  Cererile nr. 49006/18 și altele 8

Închisoare pe viață, cu perspectiva eliberării doar după 40 de ani de detențieîncălcarea articolului 3.

Citește mai mult

MACHINA împotriva REPUBLICII MOLDOVA  Cererea nr. 69086/14

Întârzierea nejustificată a autorităților în examinarea deținutului pentru depistarea hepatitei C și lipsa de investigare a plângerilor sale privind infecția în timpul aflării sale în penitenciar; supraveghere medicală necorespunzătoare: încălcarea articolului 3.

Citește mai mult

VOSKANYAN împotriva ARMENIEI  Cererea nr. 623/13

Lipsa efectuării măsurilor necesare pentru a proteja viața unui deținut, cum ar fi transferul la un spital civil: încălcarea articolului 2 (componentă materială); neefectuarea unei anchete corespunzătoare și aprofundate cu privire la decesul unui deținut aflat în arest preventiv: încălcarea articolului 2 (componentă procedurală).

Citește mai mult

TYURIN ȘI ALȚII împotriva RUSIEI  Cererile nr. 32695/14 și altele 8

Supravegherea video permanentă a deținuților în instituțiile de detenție preventivă și post-condamnatorie: încălcarea articolului 8.

Citește mai mult

OCHIGAVA împotriva GEORGIEI  Cererea nr. 14142/15

Reclamant maltratat în mod repetat de către angajații penitenciarului, ca parte a abuzului sistematic și sistemic al deținuților, precum și investigarea ineficientă a acestora: încălcarea articolului 3 (componentă materială și procedurală).

Citește mai mult

HORVÁTH ȘI ALȚII împotriva UNGARIEI  Cererile nr. 12143/16 și altele 11

Închisoare pe viață, cu perspectiva eliberării doar după ce a executat între 30 și 40 de ani de detenție: încălcarea articolului 3.

Citește mai mult

DELTUVA împotriva LITUANIEI  Cererea nr. 38144/20

Restricționarea vizitelor de familie ale deținutului aflat în arest preventiv, cu soția și fiica sa de zece ani în primele nouă luni de detenție, în baza unui risc neîntemeiat de interferență cu ancheta în curs de desfășurare: încălcarea articolului 8.

Citește mai mult

USLU împotriva TURCIEI ■ Cererea nr. 51590/19

Confiscarea unui carnet de notițe de la un deținut, din motive de securitate, care nu are niciun temei juridic prevăzut de legislația națională: încălcarea articolului 10.

Citește mai mult


In partnership with: