Právní zdroje

LEDEN-BŘEZEN 2023

8 countries

Toto shrnutí shromažďuje nejdůležitější rozsudky a rozhodnutí o vězeňských otázkách vynesených Evropským soudem pro lidská práva a Soudním dvorem Evropské unie.    Shrnutí si prostřednictvím sdílení zpráv o hlavních trendech evropské vězeňské judikatury klade za cíl podporovat právníky v oblasti vězeňství ve výzkumu a soudních sporech a také identifikovat slepá místa v evropské judikatuře, aby bylo možné budovat strategické cesty soudních sporů.


GEANTĂ A DALŠÍ v. RUMUNSKO Stížnosti č. 39920/16 a 11 dalších

Odmítnutí udělit propustku zadrženým osobám za účelem účasti na pohřbu jejich blízkých příbuzných: porušení článku 8.

Přečtěte si více

COMAN A DALŠÍ v. MAĎARSKO Stížnosti č. 49006/18 a 8 dalších

Doživotní trest s možností propuštění až po odpykání 40 let: porušení článku 3.

Přečtěte si více

MACHINA v. MOLDAVSKÁ REPUBLIKA Stížnost č. 69086/14

Nepřiměřené prodlení úřadů při vyšetření vězeňkyně na hepatitidu C a neprošetření jejích stížností ohledně nákazy během pobytu ve vězení; nedostatečný lékařský dohled: porušení článku 3.

Přečtěte si více

VOSKANYAN v. ARMÉNIE Stížnost č. 623/13

Neprovedení nezbytných kroků k ochraně života zadržené osoby, jako je převoz do veřejné nemocnice: porušení článku 2 (hmotněprávní část); neprovedení přiměřeného a důkladného vyšetřování smrti zadržené osoby: porušení článku 2 (procesní část).

Přečtěte si více

TYURIN A JINÍ v. RUSKO Stížnosti č. 32695/14 a 8 dalších

Stálý kamerový dohled nad zadrženými osobami ve vazebních věznicích a zařízeních pro výkon trestu odnětí svobody: porušení článku 8.

Přečtěte si více

OCHIGAVA v. GEORGIA Stížnost č. 14142/15

Opakované špatné zacházení s žalobcem ze strany vězeňské služby v rámci systematického a systémového týrání vězňů a jeho neúčinné vyšetřování: porušení článku 3 (hmotněprávní a procesní).

Přečtěte si více

HORVÁTH A DALŠÍ v. MAĎARSKO Stížnosti č. 12143/16 a 11 dalších

Doživotní trest s možností propuštění až po odpykání 30 až 40 let: porušení článku 3.

Přečtěte si více

DELTUVA v. LITVA Stížnost č. 38144/20

Omezení rodinných návštěv vazebně stíhaného s manželkou a desetiletou dcerou během prvních devíti měsíců vazby na základě nepodloženého rizika narušení probíhajícího vyšetřování: porušení článku 8.

Přečtěte si více

USLU v. TURECKO Stížnost č. 51590/19

Zabavení notebooku vězně z bezpečnostních důvodů bez právního základu ve vnitrostátních právních předpisech: porušení článku 10.

Přečtěte si více


In partnership with: