Zasoby prawne

STYCZEŃ-MARZEC 2023

8 countries

Niniejsze podsumowanie zbiorczo opisuje najważniejsze wyroki i postanowienia dotyczące kwestii penitencjarnych wydane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przedstawienie głównych trendów w europejskim orzecznictwie penitencjarnym ma na celu wspieranie prawników-praktyków zajmujących się więziennictwem w kontekście badań i sporów sądowych, a także zidentyfikowanie luk w orzecznictwie europejskim umożliwiające wypracowanie nowych perspektyw prowadzenia strategicznych sporów sądowych.


GEANTĂ I INNI P. RUMUNII  Skarga nr 39920/16 i 11 innych

Odmowa przyznania osadzonym przerwy w odbywaniu kary w celu umożliwienia im uczestniczenia w pogrzebie bliskich: naruszenie art. 8.

Czytaj więcej

COMAN I INNI P. WĘGROM  Skarga nr 49006/18 i 8 innych

Dożywotnie pozbawienie wolności z perspektywą zwolnienia dopiero po odbyciu od 40 lat kary: naruszenie art. 3.

Czytaj więcej

MACHINA p. REPUBLICE MOŁDAWII  Skarga nr 69086/14

Nieuzasadniona zwłoka administracji więziennej w przeprowadzeniu badania osadzonego pod kątem zapalenia wątroby typu C oraz brak rozpoznania jego skarg dotyczących zakażenia podczas pobytu w zakładzie karnym; nieodpowiedni nadzór medyczny: naruszenie art. 3.

Czytaj więcej

VOSKANYAN p. ARMENII  Skarga nr 623/13

Brak podjęcia niezbędnych czynności w celu ochrony życia osoby pozbawionej wolności, takich jak przeniesienie do szpitala poza więzieniem: naruszenie art. 2 (w części materialnej); brak przeprowadzenia odpowiedniego i szczegółowego dochodzenia w sprawie śmierci osoby tymczasowo aresztowanej: naruszenie art. 2 (w części proceduralnej).

Czytaj więcej

TYURIN I INNI p. ROSJI  Skarga nr 32695/14 i 8 innych

Stały nadzór wideo nad osadzonymi w miejscach tymczasowego aresztowania i ośrodkach detencji postpenalnej: naruszenie art. 8.

Czytaj więcej

OCHIGAVA p. CHORWACJI  Skarga nr 14142/15

Powtarzające się złe traktowanie skarżącego przez funkcjonariuszy służby więziennej w ramach praktyk systematycznego i systemowego znęcania się nad więźniami oraz nieskuteczne dochodzenie w tej sprawie: naruszenie art. 3 (w części materialnej i proceduralnej).

Czytaj więcej

HORVÁTH I INNI p. WĘGROM  Skarga nr 12143/16 i 11 innych

Dożywotnie pozbawienie wolności z perspektywą zwolnienia dopiero po odbyciu od 30 do 40 lat kary: naruszenie art. 3.

Czytaj więcej

DELTUVA p. LITWIE  Skarga nr 38144/20

Ograniczenie widzeń rodzinnych tymczasowo aresztowanego z żoną i dziesięcioletnią córką w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy aresztu z powołaniem się na nieuzasadnioną obawę zakłócenia toczącego się postępowania przygotowawczego: naruszenie art. 8.

Czytaj więcej

USLU p. TURCJI  Skarga nr 51590/19

Konfiskata notatnika osadzonego z powołaniem na względy bezpieczeństwa bez podstawy prawnej w ustawodawstwie krajowym: naruszenie art. 10.

Czytaj więcej


In partnership with: