Teisės šaltiniai

2023 M. SAUSIO–KOVO MĖN.

8 countries

Šioje apžvalgoje surinkti svarbiausi Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuosprendžiai ir sprendimai laisvės atėmimų įstaigų klausimais. Pagrindinių Europos teismų praktikos tendencijų apžvalga siekiama padėti teisės praktikams su laisvės atėmimo vietomis susijusiuose moksliniuose tyrimuose ir bylose, taip pat nustatyti Europos teismų sprendimų silpnąsias vietas didinant strategines teisenos galimybes.


GEANTĂ IR KITI prieš RUMUNIJĄ Peticijos Nr. 39920/16 ir 11 kt.  

Atsisakymas išleisti kalinamuosius iš kalėjimo, kad jie galėtų dalyvauti artimųjų giminaičių laidotuvėse: 8 straipsnio pažeidimas.

Skaityti daugiau

COMAN IR KITI prieš VENGRIJĄ Peticijos Nr. 49006/18 ir 8 kt.

Laisvės atėmimas iki gyvos galvos su galimybe išeiti į laisvę tik atlikus 40 metų bausmę: 3 straipsnio pažeidimas.

Skaityti daugiau

MACHINA prieš MOLDOVOS RESPUBLIKĄ Peticija Nr. 69086/14

Nepagrįstas valdžios institucijų delsimas patikrinti nuteistąją dėl hepatito C ir jos skundų dėl užsikrėtimo atliekant bausmę kalėjime neištyrimas; netinkama medicininė priežiūra: 3 straipsnio pažeidimas.

Skaityti daugiau

VOSKANYAN prieš ARMĖNIJĄ Peticija Nr. 623/13

Būtinų veiksmų, siekiant apsaugoti suimtojo  gyvybę, pavyzdžiui, perkėlimo į civilinę ligoninę, neatlikimas: 2 straipsnio (materialioji dalis) pažeidimas; tinkamo ir išsamaus ikiteisminio tyrimo dėl suimtojo mirties neatlikimas: 2 straipsnio (procesinė dalis) pažeidimas.

Skaityti daugiau

TYURIN IR KITI prieš RUSIJĄ Peticijos Nr. 32695/14 ir 8 kt.

Nuolatinis kardomųjų ir nuteistųjų stebėjimas vaizdo kameromis ikiteisminio tyrimo ir kalinimo įstaigose įsiteisėjus nuosprendžiui: 8 straipsnio pažeidimas.

Skaityti daugiau

OCHIGAVA prieš GRUZIJĄ Peticija Nr. 14142/15

Pakartotinis žiaurus kalėjimo pareigūnų elgesys su pareiškėju, sistemingai ir sistemiškai netinkamai elgiantis su nuteistaisiais ir neveiksmingas skundų tyrimas: 3 straipsnio pažeidimas (materialinis ir procesinis).

Skaityti daugiau

HORVÁTH IR KITI prieš VENGRIJĄ Peticijos Nr. 12143/16 ir 11 kt.

Laisvės atėmimas iki gyvos galvos su galimybe išeiti į laisvę tik po 30-40 metų laisvės atėmimo: 3 straipsnio pažeidimas.

Skaityti daugiau

DELTUVA prieš LIETUVĄ Peticija Nr. 38144/20

Kardomojo šeimos pasimatymų su žmona ir dešimtmete dukra apribojimas per pirmuosius devynis suėmimo mėnesius dėl nepagrįsto pavojaus, kad bus trukdoma vykstančiam tyrimui: 8 straipsnio pažeidimas.

Skaityti daugiau

USLU prieš TURKIJĄ Peticija Nr. 51590/19

Užrašų knygelės paėmimas iš kardomojo saugumo sumetimais, nesant vidaus teisės aktuose numatyto teisinio pagrindo: 10 straipsnio pažeidimas.

Skaityti daugiau


In partnership with: