Правна информация

APRIL-JULY 2022. ЗАТВОРИТЕ В ЕВРОПА: РАЗВИТИЯ В НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО

17 Избор на държава