Правна информация

JULY–AUGUST 2022. Преглед на съдебната практика на ЕСПЧ и СЕС в областта на затворите и следствените арести

5 Избор на държава