Legal Resources

OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2023

11 countries

Această compilație reunește cele mai importante hotărâri și decizii în materie penitenciară pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.Prin raportarea principalelor tendințe din jurisprudența europeană în domeniul penitenciarelor, această publicație își propune să sprijine practicienii din domeniul penitenciarelor în materie de cercetare și litigare strategică, precum și să identifice breșele din jurisprudența europeană, pentru a găsi căi strategice de soluționare a litigiilor.


EL-ASMAR împotriva DANEMARCEI  Cererea nr. 27753/19

Investigarea ineficientă a utilizării spray-ului cu piper împotriva unui deținut agresiv aflat într-o celulă de observație, fără avertisment prealabil și fără ca utilizarea să fie strict necesară din cauza comportamentului acestuia: încălcarea articolului 3 (atât sub aspect material, cât şi procedural).

TINGAROV ȘI ALȚII împotriva BULGARIEI  Cererea nr. 42286/21

Interzicerea generală, prevăzută de lege, a dreptului de vot al deținuților: încălcarea articolului 3 al Protocolului nr. 1respingerea cererii de satisfacție echitabilă a reclamanților (opinia parțial divergentă a judecătorului Serghides).

TAKÓ AND VISZTNÉ ZÁMBÓ împotriva UNGARIEI Cererile nr. 82939/17 și încă una

Separarea fizică cu un perete despărțitor de sticlă în timpul vizitelor rudelor la un deținut considerat drept “deținut având un grad de înaltă securitate”: încălcarea articolului 8.

K.P. împotriva POLONIEI  Cererea nr. 52641/16

Restricțiile privind vizitele de familie: anulate (declarație unilaterală).
Durata excesivă a arestului preventiv al reclamantului și lipsa unor motive suficiente pentru a justifica întreaga sa durată: încălcarea articolului 5 § 3.
Anchetă privind un abuz de putere comis de un funcționar din penitenciar în contextul unei relații de dependență, în urma căreia reclamanta a rămas însărcinată în detenție: inadmisibilă (pierderea calității de victimă).

STOTT împotriva REGATULUI UNIT Cererea nr. 26104/19

Tratament diferențiat în ceea ce privește eligibilitatea privind eliberarea anticipată între deținuții care execută o pedeapsă cu închisoarea determinată extinsă, față de deținuții cu pedeapsă determinată standard și deținuții cu condamnare pe viață discreționară: nicio încălcare a articolului 14, coroborat cu articolul 5.

BRYSKA ȘI ALȚII împotriva UCRAINEI Cererile nr. 11706/13 și altele 5

Nerespectarea obligației reclamanților cu reședința în Ucraina de a furniza Curții o adresă de e-mail valabilă: anulată.

LANG împotriva UCRAINEI  Cererea nr. 49134/20

Nu există dovezi care să demonstreze un risc real de condamnare la închisoare pe viață fără eliberare condiționată în cazul extrădării și condamnării reclamantului în SUA: nicio încălcare a articolului 3.

CANAVCI ȘI ALȚII împotriva TURCIEI  Cererile nr. 24074/19 și altele 2

Monitorizarea și înregistrarea întâlnirilor deținuților cu avocații lor, în conformitate cu un decret legislativ adoptat în cadrul stării de urgență, declarate în urma tentativei de lovitură de stat din 2016: încălcarea articolului 8.

VUKUŠIĆ împotriva CROAȚIEI  Cererea nr. 37522/16

Plasarea nejustificată și prelungită a unui deținut, fără îmbrăcăminte, într-o celulă căptușită, special securizată, și cu luminile permanent aprinse: încălcarea articolului 3.
Condiții necorespunzătoare de detenție: încălcarea articolului 3.

MARIYA ALEKHINA ȘI ALȚII împotriva RUSIEI (nr. 2)  Cererea nr. 10299/15

Refuzul de a înregistra o organizație de apărare a drepturilor omului care oferă asistență juridică deținuților, pentru nerespectarea formalităților legale de înregistrare, care nu se bazează pe motive întemeiate și suficiente: încălcarea articolului 11.

SCHMIDT ȘI ŠMIGOL împotriva ESTONIEI  Cererile nr. 3501/20 și altele 2

Aplicarea consecutivă a pedepselor disciplinare și a măsurilor de securitate în penitenciar, ceea ce duce la perioade prelungite de plasament în regim de izolare: încălcarea articolului 3.

İLERDE ȘI ALȚII 10 împotriva TURCIEI  Cererile nr. 35614/19 și altele 10

Condiții de detenție necorespunzătoare (în principal, din cauza supraaglomerării sistemice), cererea de despăgubire în cadrul instanțelor administrative a fost considerată o soluție ineficientă din cauza abordării bazate pe răspundere din culpă: încălcarea articolului 3.
Detenția într-o unitate de detenție îndepărtată, care are ca rezultat mai puține vizite de familie și care nu sunt compensate prin măsuri alternative: încălcarea articolului 8.

HALİT KARA împotriva TURCIEI  Cererea nr. 60846/19

Refuzul autorităților penitenciare de a expedia o scrisoare adresată de un deținut fratelui său, care era deținut într-un alt penitenciar: încălcarea articolului 8.


GN  Cauza C-261/22  Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare (Italia)

Autoritatea judiciară de executare poate refuza executarea unui mandat european de arestare în ceea ce privește o mamă cu copii de vârstă mică, în cazul în care există deficiențe sistemice sau generalizate în ceea ce privește condițiile de detenție a mamelor cu copii de vârstă mică și de îngrijire a acestor copii în statul membru emitent și în cazul în care există un risc de încălcare a drepturilor fundamentale ale acestor persoane din cauza acestor condiții.


în parteneriat cu: