Jogi háttéranyagok

2023. JÚLIUS-SZEPTEMBER

5 countries

Ez az összefoglaló az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Európai Unió Bíróságának börtönökkel kapcsolatos kérdésekről hozott legfontosabb ítéleteit és határozatait gyűjti össze.
A börtönökkel kapcsolatos európai ítélkezési gyakorlatban tapasztalható fő trendek bemutatásával az összefoglaló célja, hogy a börtönügyek területén dolgozó jogi szakembereket támogassa a kutatásaikban és peres ügyeikben, valamint hogy stratégiai peres utak kiépítése érdekében azonosítsa az európai ítélkezési gyakorlat vakfoltjait.


B.M. ÉS MÁSOK kontra FRANCIAORSZÁG 84187/17. számú és 5 további kérelem

Túlzsúfoltság, nem megfelelő fogva tartási körülmények és megelőző jogorvoslat hiánya: a 3. és 13. cikk megsértése.
Szisztematikus meztelenül történő motozás a látogatásokat követően: elfogadhatatlan (a hazai jogorvoslati lehetőségeket nem merítették ki).

Bővebben

KOSKO kontra UKRAJNA 41832/16. számú kérelem

Szakorvossal történő konzultáció elmaradása vagy késedelme, súlyos egészségügyi állapotban lévő rab számára nyújtandó gyógyszeres terápia elmaradása vagy késedelme: a 3. cikk megsértése.

Bővebben

OSMAN ÉS ALTAY kontra TÖRÖKORSZÁG 23782/20. és 40731/20. számú kérelmek

A raboknak postán küldött folyóiratok visszatartása anélkül, hogy a jogszabályoknak megfelelően a börtönigazgatás döntött volna erről: a 10. cikk megsértése.

Bővebben

HANŽEVAČKI kontra HORVÁTORSZÁG 49439/21. számú kérelem

Az Alkotmánybírósághoz való hatékony hozzáférés hiánya a nem megfelelő fogva tartási körülmények miatti alkotmányjogi panasz benyújtására vonatkozó elfogadhatósági kritériumok előre nem látható visszamenőleges alkalmazása miatt: a 6. cikk 1. bekezdésének megsértése.
Rossz fogva tartási körülmények: a 3. cikk megsértése.

Bővebben


GN C-261/22. számú ügy a Főtanácsnok indítványa (Olaszország)

A kisgyermekes anya ellen kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása megtagadható, amennyiben ez a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálja. Az európai elfogatóparancs végrehajtásának megtagadása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a végrehajtó hatóság nem kap elegendő információt a kibocsátó hatóságtól ahhoz, hogy teljes bizonyossággal rendelkezzen a tekintetben, hogy az európai elfogatóparancs végrehajtása nem lenne ellentétes a gyermek mindenek felett álló érdekével.

Read more


In partnership with: