Teisės šaltiniai

2023 M. LIEPOS-RUGSĖJO MĖN.

5 countries

Šiame sąvade surinkti svarbiausi Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuosprendžiai ir sprendimai laisvės atėmimų įstaigų klausimais.
Pagrindinių Europos teismų praktikos tendencijų apžvalga siekiama padėti teisės praktikams su laisvės atėmimo vietomis susijusiuose moksliniuose tyrimuose ir bylose, taip pat nustatyti Europos teismų sprendimų silpnąsias vietas didinant strategines teisenos galimybes.


B.M. IR KITI prieš PRANCŪZIJĄ Peticija Nr. 84187/17 ir 5 kitos

Perpildymas, netinkamos kalinimo sąlygos ir prevencinių teisinės gynybos priemonių nebuvimas: 3 ir 13 straipsnių pažeidimas.
Sistemingos kratos išrengiant nuogai po pasimatymų: nepriimtina (vidaus teisinės gynybos priemonių neišnaudojimas).

Skaityti daugiau

KOSKO prieš UKRAINĄ Peticija Nr. 41832/16

Specialisto konsultacijos nesuteikimas arba delsimas ją suteikti, medikamentinio gydymo nesuteikimas arba delsimas jį suteikti sunkios sveikatos būklės kaliniui: 3 straipsnio pažeidimas.

Skaityti daugiau

OSMAN IR ALTAY prieš TURKIJĄ Peticija Nr. 23782/20 and 40731/20

Kaliniams paštu siunčiamų periodinių leidinių sulaikymas, neperduodant jų kalėjimo administracijai, kaip to reikalauja įstatymas: 10 straipsnio pažeidimas.

Skaityti daugiau

HANŽEVAČKI prieš Kroatiją Peticija Nr. 49439/21

Veiksmingos galimybės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl nenumatyto retroaktyvaus konstitucinio skundo dėl netinkamų kalinimo sąlygų priimtinumo kriterijų taikymo nebuvimas: 6 straipsnio 1 dalies pažeidimas. Blogos kalinimo sąlygos: 3 straipsnio pažeidimas.

Skaityti daugiau


GN Byla C-261/22 Generalinio advokato nuomonė (Italija)

Europos arešto orderį (EAO), išduotą mažamečių vaikų motinai, gali būti atsisakyta vykdyti, jei tai geriausiai užtikrintų vaiko interesus. Toks atsisakymas galimas tik tuo atveju, jei vykdančioji institucija iš išduodančiosios institucijos negauna pakankamai informacijos, kuri leistų visiškai įsitikinti, kad EAO vykdymas neprieštarautų vaiko interesams.

Skaityti daugiau


In partnership with: