Legal Resources

2023. OKTÓBER-DECEMBER

11 countries

Ez az összefoglaló az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Európai Unió Bíróságának börtönökkel kapcsolatos kérdésekről hozott legfontosabb ítéleteit és határozatait gyűjti össze. A börtönökkel kapcsolatos európai ítélkezési gyakorlatban tapasztalható fő trendek bemutatásával az összefoglaló célja, hogy a börtönügyek területén dolgozó jogi szakembereket támogassa a kutatásaikban és peres ügyeikben, valamint hogy stratégiai peres utak kiépítése érdekében azonosítsa az európai ítélkezési gyakorlat vakfoltjait.


EL-ASMAR kontra DÁNIA  A 27753/19. számú kérelem

Megfigyelőzárkában elhelyezett, agresszív fogvatartottal szemben paprikaspray használata előzetes figyelmeztetés nélkül: az ügy hatékony kivizsgálásának hiánya és a fogvatartott viselkedésére tekintettel nem feltétlenül szükséges használat: a 3. cikk megsértése (anyagi- és eljárásjogi szempontból).

TINGAROV ÉS MÁSOK kontra BULGÁRIA  A 42286/21. számú kérelem

A fogvatartottak szavazati jogának általános törvényi tilalma: az 1. sz. Kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkének megsértésea kérelmezők igazságos elégtételre irányuló kérelmének elutasítása (Serghides bíró részben eltérő véleménye).

TAKÓ ÉS VISZTNÉ ZÁMBÓ kontra MAGYARORSZÁG A 82939/17. számú és 1 további kérelem

„Magas biztonsági kockázatú fogvatartott” fizikai elkülönítése üvegfallal a hozzátartozók látogatása során: a 8. cikk megsértése.

K.P. kontra LENGYELORSZÁG  Az 52641/16. számú kérelem

Családtagok látogatásának korlátozása: törölt kérelem (egyoldalú nyilatkozat).
A kérelmező előzetes letartóztatásának elhúzódása és az előzetes letartóztatás teljes időtartamát indokolttá tevő alapos okok hiánya: az 5. cikk (3) bekezdésének megsértése.
A bv. szervezet hivatásos állományú tagja által, függőségi viszonnyal összefüggésben elkövetett szolgálati visszaélés, amelynek következtében a kérelmező a fogvatartásának ideje alatt teherbe esett: nem befogadható kérelem (áldozati státusz megszűnése).

STOTT kontra EGYESÜLT KIRÁLYSÁG  A 26104/19. számú kérelem 

Eltérő elbánás a fogvatartottak korai szabadulásra való jogosultsága szempontjából a feltételes szabadsággal együtt kiszabott határozott időtartamú szabadságvesztésre ítélt fogvatartottak, valamint a határozott időtartamú szabadságvesztésre, illetve bírói mérlegelés alapján kiszabható életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt fogvatartottak között: az 5. cikkel összefüggésben nem sértették meg a 14. cikket.

BRYSKA ÉS MÁSOK kontra UKRAJNA A 11706/13. számú és 5 további kérelem

Az Ukrajnában lakó kérelmezők elmulasztották közölni a Bírósággal érvényes e-mail címüket: törölt kérelem.

LANG kontra UKRAJNA  A 49134/20. számú kérelem

Nincs arra utaló bizonyíték, hogy fennállna a valódi veszélye annak, hogy a kérelmezőt az USÁ-ba történő kiadatása és ottani elítélése esetén életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélnék a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nélkül: nem sértették meg a 3. cikket.

CANAVCI ÉS MÁSOK kontra TÖRÖKORSZÁG  A 24074/19. számú és 2 további kérelem

A fogvatartottak és jogi képviselőik közötti találkozók megfigyelése és rögzítése a 2016-os puccs kísérletet követő időszakban kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt elfogadott törvényerejű rendelet alapján: a 8. cikk megsértése.

VUKUŠIĆ kontra HORVÁTORSZÁG  A 37522/16. számú kérelem 

A fogvatartott elhelyezése kipárnázott, különleges biztonsági zárkában, ruházat nélkül, indokolatlanul hosszú időn keresztül, folyamatos megvilágítás mellett: megsértették a 3. cikket.
Nem megfelelő fogvatartási körülmények: a 3. cikk megsértése.

MARIYA ALEKHINA ÉS MÁSOK kontra OROSZORSZÁG (2. ügy)  10299/15. számú kérelem 

Fogvatartottak számára jogi segítséget nyújtó emberi jogi szervezet nyilvántartásba vételének megtagadása amiatt, hogy nem felelt meg a nyilvántartásba vétel formai követelményeinek, egyéb releváns és alapos ok nélkül: a 11. cikk megsértése.

SCHMIDT ÉS ŠMIGOL kontra ÉSZTORSZÁG  3501/20. számú és 2 további kérelem

Hosszabb időn át magánzárkában történő elhelyezés a fenyítések és a börtönön belüli biztonsági intézkedések egymást követő végrehajtásának eredményeképpen: a 3. cikk megsértése.

İLERDE ÉS 10 TOVÁBBI KÉRELMEZŐ kontra TÖRÖKORSZÁG  35614/19. számú és 10 további kérelem

Nem megfelelő fogvatartási körülmények (elsősorban a rendszerszintű túlzsúfoltság miatt); nem tekinthető hatékony jogorvoslatnak a közigazgatási bírósághoz benyújtott kártérítési igény a felelősség felróhatóságon alapuló megközelítése miatt: a 3. cikk megsértése.
A hozzátartozók részéről kevesebb látogatást eredményező, távoli helyen történő fogvatartás, amelyet nem ellensúlyoztak alternatív intézkedések: a 8. cikk megsértése.

HALİT KARA kontra TÖRÖKORSZÁG A 60846/19. számú kérelem 

A büntetés-végrehajtási hatóság megtagadta, hogy feladja a fogvatartott levelét, amelyet egy másik bv. intézetben fogva tartott bátyjának címzett: a 8. cikk megsértése.


GN  C-261/22. számú ügy  Előzetes döntéshozatal iránti kérelem (Olaszország)

A végrehajtó igazságügyi hatóság megtagadhatja a kisgyermekes anyával szemben kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtását, ha a kibocsátó tagállamban a kisgyermekes anyák fogvatartási körülményeinek és e gyermekek gondozási körülményeinek rendszerszintű vagy általános hiányosságai állnak fenn és az érintett személyeket e körülmények miatt alapvető jogaik megsértésének veszélye fenyegeti.


a következőkkel együttműködve: