Legal Resources

2023 M. SPALIO-GRUODŽIO

11 countries

Šiame sąvade surinkti svarbiausi Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuosprendžiai ir sprendimai laisvės atėmimų įstaigų klausimais. Pagrindinių Europos teismų praktikos tendencijų apžvalga siekiama padėti teisės praktikams su laisvės atėmimo vietomis susijusiuose moksliniuose tyrimuose ir bylose, taip pat nustatyti Europos teismų sprendimų silpnąsias vietas didinant strategines teisenos galimybes.


EL-ASMAR prieš DANIJĄ peticijos Nr. 27753/19

Neveiksmingas tyrimas dėl pipirinių dujų panaudojimo prieš agresyviai nusiteikusį stebėjimo kameroje buvusį kalinį be išankstinio įspėjimo ir nesant griežtai būtinybei naudoti šią priemonę dėl jo elgesio: 3 straipsnio pažeidimas (materialinis ir procesinis).

TINGAROV IR KITI prieš BULGARIJĄ peticijos Nr. 42286/21

Įstatymu įtvirtintas visuotinis draudimas kaliniams balsuoti: Protokolo Nr. 1  3 straipsnio pažeidimas, pareiškėjų reikalavimo dėl teisingo atlyginimo atmetimas (iš dalies atskiroji teisėjo Serghides nuomonė).

TAKÓ IR VISZTNÉ ZÁMBÓ prieš VENGRIJĄ peticijos Nr. 82939/17 ir 1 kita

Fizinis atskyrimas stikline pertvara per giminaičių pasimatymus su kaliniu, priskiriamu „griežto režimo kaliniams“: 8 straipsnio pažeidimas.

K.P. prieš LENKIJĄ  peticijos Nr. 52641/16

Pasimatymų su šeima apribojimai: išbraukta (vienašališkas pareiškimas).
Pernelyg ilga pareiškėjos ikiteisminio suėmimo trukmė ir pakankamo pagrindo pateisinti visą jo trukmę nebuvimas: 5 straipsnio 3 dalies pažeidimas.
Tyrimas dėl kalėjimo pareigūno piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, susijusio su priklausomybės santykiais, dėl kurio pareiškėja kalinimo metu tapo nėščia: nepriimtina (nukentėjusiosios statuso praradimas).

STOTT prieš JUNGTINĘ KARALYSTĘ peticijos Nr. 26104/19

Skirtingos priešlaikinio paleidimo į laisvę sąlygos kaliniams, atliekantiems ilgesnės trukmės terminuoto laisvės atėmimo bausmę, palyginti su standartinę terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekančiais kaliniais ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę atliekančiais kaliniais: nepažeistas 14 straipsnis, vertinant kartu su 5 straipsniu

BRYSKA IR KITI prieš UKRAINĄ peticijos Nr. 11706/13 and 5 kitos

Ukrainoje gyvenančių pareiškėjų nepateikimas teismui galiojančio el. pašto adreso: išbraukta.

LANG prieš UKRAINĄ peticijos Nr. 49134/20

Įrodymų, patvirtinančių realią grėsmę, kad pareiškėjo ekstradicijos į JAV ir nuteisimo JAV atveju jam bus paskirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė be lygtinio paleidimo, nebuvimas: nepažeistas 3 straipsnis.

CANAVCI IR KITI prieš TURKIJĄ peticijos Nr. 24074/19 ir 2 kitos

Kalinių susitikimų su advokatais stebėjimas ir įrašinėjimas pagal įstatyminį dekretą, priimtą galiojant nepaprastajai padėčiai, paskelbtai po 2016 m. bandymo įvykdyti perversmą: 8 straipsnio pažeidimas.

VUKUŠIĆ prieš KROATIJĄ peticijos Nr. 37522/16

Nepateisinamai ilgas kalinio laikymas be drabužių specialiai izoliuotoje kameroje su paminkštinimais ir nuolat įjungtu apšvietimu: 3 straipsnio pažeidimas.
Netinkamos kalinimo sąlygos: 3 straipsnio pažeidimas.

MARIYA ALEKHINA IR KITI prieš RUSIJĄ (Nr. 2) peticijos Nr. 10299/15

Atsisakymas įregistruoti žmogaus teisių organizaciją, teikiančią teisinę pagalbą kaliniams, dėl to, kad ji nesilaikė teisinės registracijos formalumų, nepagrįstas svarbiomis ir pakankamomis priežastimis: 11 straipsnio pažeidimas.

SCHMIDT IR ŠMIGOL prieš ESTIJĄ peticijos Nr. 3501/20 ir 2 kitos

Nuoseklus (besitęsiantis) drausminių nuobaudų ir saugumo priemonių vykdymas kalėjime, dėl kurių taikomi ilgesni kalinimo vienutėje laikotarpiai: 3 straipsnio pažeidimas.

İLERDE IR 10 KITŲ prieš TURKIJĄ peticijos Nr. 35614/19 ir 10 kitų

Netinkamos kalinimo sąlygos (daugiausia dėl sisteminio perpildymo), reikalavimas atlyginti žalą administraciniuose teismuose pripažintas neveiksminga teisinės gynybos priemone dėl kalte grindžiamo atsakomybės požiūrio: 3 straipsnio pažeidimas.
Laikymas atokioje įkalinimo įstaigoje, dėl kurio sumažėjo pasimatymų su šeima skaičius, nekompensuotas alternatyviomis priemonėmis: 8 straipsnio pažeidimas.

HALİT KARA prieš TURKIJĄ peticijos Nr. 60846/19

Kalėjimo administracijos atsisakymas išsiųsti kalinio laišką, adresuotą jo broliui, kuris buvo laikomas kitame kalėjime: 8 straipsnio pažeidimas.


GN Byla C-261/22 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą (Italija)

Vykdančioji teisminė institucija gali atsisakyti vykdyti Europos arešto orderį mažamečių vaikų motinos atžvilgiu, jei išduodančiojoje valstybėje narėje yra sisteminių ar bendrų mažamečių vaikų motinų sulaikymo ir šių vaikų priežiūros sąlygų trūkumų ir jei dėl šių sąlygų kyla pavojus, kad bus pažeistos atitinkamų asmenų pagrindinės teisės.


bendradarbiaujant su: