Právní zdroje

ČERVENEC-ZÁŘÍ 2023

5 countries

Toto shrnutí shromažďuje nejdůležitější rozsudky a rozhodnutí o vězeňských otázkách vynesených Evropským soudem pro lidská práva a Soudním dvorem Evropské unie.  Shrnutí si prostřednictvím sdílení zpráv o hlavních trendech evropské vězeňské judikatury klade za cíl podporovat právníky v oblasti vězeňství ve výzkumu a soudních sporech a také identifikovat slepá místa v evropské judikatuře, aby bylo možné budovat strategické cesty soudních sporů.


B.M. A DALŠÍ v. FRANCIE Stížnosti č. 84187/17 a 5 dalších

Přeplněnost, neadekvátní podmínky zadržení a absence preventivních prostředků nápravy: porušení článků 3 a 13.
Systematické prohlídky po návštěvách: nepřípustné (nevyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy).

Přečtěte si více

KOSKO v. UKRAJINA Stížnost č. 41832/16

Nedostatečná nebo opožděná konzultace specialisty, nedostatečná nebo opožděná farmakologická léčba vězně se závažným zdravotním stavem: porušení článku 3.

Přečtěte si více

OSMAN A ALTAY v. TÜRKİYE Stížnosti č. 23782/20 a 40731/20

Zadržování periodik zasílaných vězňům poštou, aniž by prošla správou věznice, jak to vyžaduje zákon: porušení článku 10.

Přečtěte si více

HANŽEVAČKI v. CHORVATSKO Stížnost č. 49439/21

Neexistence účinného přístupu k Ústavnímu soudu v důsledku nepředvídatelné retroaktivní aplikace kritérií přípustnosti ústavní stížnosti na nevyhovující podmínky ve vazbě: porušení čl. 6 odst. 1.
Špatné podmínky ve vazbě: porušení čl. 3.

Přečtěte si více


GN Případ C-261/22 Stanovisko žalobce (Itálie)

Výkon evropského zatýkacího rozkazu (EZR) vydaného na matku malých dětí může být odmítnut, pokud je to v nejlepším zájmu dítěte. Takové odmítnutí je možné pouze tehdy, pokud vykonávající orgán neobdrží od vydávajícího orgánu dostatečné informace, které by mu umožnily získat naprostou jistotu, že výkon EZR nebude v rozporu s nejlepším zájmem dítěte.

Přečtěte si více


In partnership with: