სამართლებრივი წყაროები

JANUARY-MARCH 2023. ECtHR-სა (ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო) და CJEU-ს (ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს) ციხის შესახებ პრაქტიკის მიმოხილვა

8 countries