Legal Resources

Wrzesień-listopad 2023

13 countries

Celem niniejszego podsumowania przygotowanego przez European Prison Litigation Network (Europejską Sieć Litygacji Penitencjarnej), jej członków i partnerów jest informowanie działających w poszczególnych krajach prawników i organizacji społeczeństwa obywatelskiego o najważniejszych zmianach prawnych dotyczących więziennictwa w Europie.
Podsumowanie to zawiera wiadomości z 14 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Ukrainy, Mołdawii, Wielkiej Brytanii i Rosji.


Ostatnio wydane wyroki bułgarskich sądów administracyjnych konsolidują orzecznictwo pozbawiające osoby osadzone uprawnienia występowania o przeprowadzenie kontroli sądowej postanowień o nałożeniu kar dyscyplinarnych innych niż umieszczenie w celi izolacyjnej.


Szczególne podziękowania za wspólne opracowanie tego podsumowania składamy naszym członkom i partnerom współpracującym!