Legal Resources

2023 M. RUGSĖJO-LAPKRIČIO MĖN.

13 countries

Šiame informaciniame biuletenyje „The European Prison Litigation Network” nariai ir partneriai siekia informuoti nacionalinius teisininkus ir pilietinės visuomenės organizacijas apie svarbiausius su Europos kalėjimais susijusius teisinius pokyčius.
Naujienlaiškis apima 14 Europos Sąjungos valstybių narių, taip pat Ukrainą, Moldovą, Jungtinę Karalystę ir Rusiją.


Bulgarijoje naujausiais administracinių teismų sprendimais įtvirtinta teismų praktika, pagal kurią iš kalinių atimama galimybė teismine tvarka peržiūrėti įsakymus, kuriais skiriamos drausminės nuobaudos, išskyrus kalinimą vienutėje.


Ypač dėkojame mūsų nariams ir asocijuotiems partneriams, kartu rengusiems šį sąvadą!