Právní zdroje

ZÁŘÍ–LISTOPAD 2023

13 countries

V tomto shrnutí se European Prison Litigation Network (Evropská síť pro vězeňské spory), její členové a partneři snaží informovat vnitrostátní právníky a organizace občanské společnosti o nejdůležitějším právním vývoji v oblasti vězeňství v Evropě.
Shrnutí se zabývá 14 členskými státy Evropské unie a také Ruskem, Moldavskem, Ukrajinou a Spojeným královstvím.


Nedávné rozsudky správních soudů v Bulharsku konsolidují judikaturu, která vězně zbavuje možnosti soudního přezkumu příkazů ukládajících jiné disciplinární tresty než samovazbu.


Zvláštní poděkování patří našim členům a přidruženým partnerům za společné sestavení tohoto shrnutí!