Правна информация

Септември-Ноември 2023

13 Избор на държава

С този бюлетин ние от The European Prison Litigation Network (Европейската мрежа за правно застъпничество за лица, лишени от свобода), заедно с нашите членове и партньори, целим да уведомим юристите и гражданското общество в Европа за най-важните правни развития в областта на затворите и арестите.
Бюлетинът обединява новини от 14 държави членки на ЕС, както и Украйна, Молдова, Обединеното кралство и Русия.


В България последните решения на административните съдилища консолидират съдебната практика, която лишава затворниците от съдебен контрол върху заповеди за налагане на дисциплинарни наказания, различни от изолиране в наказателна килия.


Специални благодарности на нашите членове и асоциирани партньори с които съставихме този бюлетин!