Правна информация

EPLN подкрепя адвокати, неправителствени организации и затворници, които водят съдебни дела и се застъпват за правата на затворниците. Ние следим решенията и присъдите на Европейския съд по правата на човека и Съда на ЕС и наблюдаваме основните промени в законодателството и политиките по въпросите на затворите в 18 европейски държави.
Legal resources