Правна информация

MAY–JUNE 2022. Преглед на съдебната практика на ЕСПЧ и СЕС в областта на затворите и следствените арести

6 Избор на държава