Правна информация

MARCH–APRIL 2022. Преглед на съдебната практика на ЕСПЧ и СЕС в областта на затворите и следствените арести

7 Избор на държава