სამართლებრივი წყაროები

EPLN მხარს უჭერს ადვოკატებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და პატიმრებს, რომლებიც აწარმოებენ პროცესს და იცავენ პატიმრების უფლებებს. ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოსა და ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს სასამართლო პრაქტიკას და ევროპის 18 ქვეყანაში ვაწარმოებთ ციხის საკითხებზე ძირითადი სამართლებრივი და პოლიტიკის განვითარებების მონიტორინგს.
Legal resources
ადგილობრივი ციხის სამართლებრივი ამბები

DECEMBER 2022 – FEBRUARY 2023. ევროპის ციხეები: ადგილობრივი სამართლებრივი სიახლეები

Release date