ადგილობრივი ციხის სამართლებრივი ამბები

DECEMBER 2022 – FEBRUARY 2023. ევროპის ციხეები: ადგილობრივი სამართლებრივი სიახლეები

Release date
ევროპული ციხის სასამართლო პრაქტიკა

NOVEMBER – DECEMBER 2022. ECtHR-სა (ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო) და CJEU-ს (ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს) ციხის შესახებ პრაქტიკის მიმოხილვა

Release date
ევროპული ციხის სასამართლო პრაქტიკა

SEPTEMBER–OCTOBER 2022. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა (ECtHR) და ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს (CJEU) ციხის შესახებ პრაქტიკის მიმოხილვა

Release date
ევროპული ციხის სასამართლო პრაქტიკა

JULY–AUGUST 2022. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა (ECtHR) და ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს (CJEU) ციხის შესახებ პრაქტიკის მიმოხილვა

Release date
ევროპული ციხის სასამართლო პრაქტიკა

MAY–JUNE 2022. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა (ECtHR) და ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს (CJEU) ციხის შესახებ პრაქტიკის მიმოხილვა

Release date
ევროპული ციხის სასამართლო პრაქტიკა

JANUARY-FEBRUARY 2022. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა (ECtHR) და ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს (CJEU) ციხის შესახებ პრაქტიკის მიმოხილვა

Release date