Νομικοί πόροι

JANUARY-MARCH 2023. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

8 countries

You can find the newsletter in the attached file below:

Attachments

pdf
GR_EPLN-EUROPE_Jan-Mar.2023-2
347,44 KB
Download file