Νομικοί πόροι

Το EPLN παρέχει στήριξη σε δικηγόρους, ΜΚΟ και φυλακισμένους που προσφεύγουν και υπερασπίζονται τα δικαιώματα των κρατουμένων. Ακολουθούμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της ΕΕ και παρακολουθούμε τις κύριες νομικές και πολιτικές εξελίξεις σε θέματα φυλακών σε 18 ευρωπαϊκές χώρες.
Legal resources