Правна информация

JANUARY-MARCH 2023. Обзор на съдебната практика на ЕСПЧ и СЕС в областта на затворите и следствените арести

8 Избор на държава