Правна информация

JANUARY-FEBRUARY 2022. Преглед на съдебната практика на ЕСПЧ и СЕС в областта на затворите и следствените арести

7 Избор на държава