Правна информация

EPLN подкрепя адвокати, неправителствени организации и затворници, които водят съдебни дела и се застъпват за правата на затворниците. Ние следим решенията и присъдите на Европейския съд по правата на човека и Съда на ЕС и наблюдаваме основните промени в законодателството и политиките по въпросите на затворите в 18 европейски държави.
Legal resources
Затворите в Европа: Развития в националното право

DECEMBER 2022 – FEBRUARY 2023. ЗАТВОРИТЕ В ЕВРОПА: РАЗВИТИЯ В НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО

Release date
Европейска съдебна практика в областта на затворите

NOVEMBER – DECEMBER 2022. Преглед на съдебната практика на ЕСПЧ и СЕС в областта на затворите и следствените арести

Release date
Затворите в Европа: Развития в националното право

APRIL-JULY 2022. ЗАТВОРИТЕ В ЕВРОПА: РАЗВИТИЯ В НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО

Release date
Затворите в Европа: Развития в националното право

JANUARY-MARCH 2022. ЗАТВОРИТЕ В ЕВРОПА: РАЗВИТИЯ В НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО

Release date