Затворите в Европа: Развития в националното право

MARCH – MAY 2023. ЗАТВОРИТЕ В ЕВРОПА: РАЗВИТИЯ В НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО

Release date
Затворите в Европа: Развития в националното право

DECEMBER 2022 – FEBRUARY 2023. ЗАТВОРИТЕ В ЕВРОПА: РАЗВИТИЯ В НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО

Release date
Европейска съдебна практика в областта на затворите

NOVEMBER – DECEMBER 2022. Преглед на съдебната практика на ЕСПЧ и СЕС в областта на затворите и следствените арести

Release date
Затворите в Европа: Развития в националното право

APRIL-JULY 2022. ЗАТВОРИТЕ В ЕВРОПА: РАЗВИТИЯ В НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО

Release date
Затворите в Европа: Развития в националното право

JANUARY-MARCH 2022. ЗАТВОРИТЕ В ЕВРОПА: РАЗВИТИЯ В НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО

Release date